SWIFTERHOEVE

Swifterfokkerij

Het Swifter schaap is een ras ontstaan uit een kruising van de Vlaming en de Texelaar met volgende eigenschappen:

De Swifter heeft een langere gemiddelde levensduur dan andere bij ons gekende schaperassen. Ons fokdoel is een economisch schaap met een goede melkgift, ruim gebouwd met voldoende lengte, bespiering en beenwerk. Met het oog op een optimale productie worden de dieren gescand op spierdikte en vetbedekking, alsook gewogen voor de bepaling van de groeisnelheid.

Enkele voorbeelden:

Swifterhoeve - Swifter schapen kudde

Bij de selectie wordt ook de vruchtbaarheid nauwlettend in het oog gehouden. Om zoveel mogelijk compensatieparingen bij de ooien toe te kunnen passen worden er relatief veel rammen ingezet.

Swifterhoeve - Swifter schapen kudde

We streven er naar om de ooien ruim en lang te houden met een goede ontwikkeling.

De ramlammeren wegen gemiddeld 10 tot 15 kg boven het streefgewicht van de ramkeuring. De lammeren moeten voldoende ontwikkeling hebben omdat ze het eerste jaar al worden ingezet. Het karakter van de dieren speelt ook een belangrijke rol, wat namelijk ook erfelijk bepalend is (handelbaarheid).

Rammen van de Swifterhoeve